^

Opće informacije o kosi

Kosa i mikroelemenata

Trebali bismo detaljnije prebivati o odnosu gubitka kose sa sadržajem elemenata u tragovima u ljudskom tijelu. Učenje o microelementoses (MTOZah) kao bolesti, sindroma i patoloških stanja uzrokovanih suviškom ili neravnotežom, nedostatak mikroelemenata u ljudskom tijelu - to je idealna nova multidisciplinarna znanstveno područje

Faze rasta kose

Ljudska kosa prolazi kroz tri faze razvoja, glatko se mijenjaju od jedne do druge: anagen (fazu rasta), katagen (fazu regresivnih promjena) i telogen (faza mirovanja). Trajanje svake faze ovisi o cjelokupnom kompleksu značajki: lokalizaciji, dužini dlake, spolu, dobi, rasi i determinističkim genetskim karakteristikama.

Struktura kose

Kosa je keratinski filiforman dodir kože debljine od 0,005-0,6 mm i duljina od nekoliko milimetara do jednog i pol metra. Duljina i debljina kose ovisi o mnogim čimbenicima: rasi i spolu, dobi, lokaciji itd.

Anatomija kose

Kosa je privjesak kože. Kao srodne strukture, imaju mnogo zajedničkog, od planova zgrade do karakteristika rasta i razvoja.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.